simple website creator

T H E M A

Pura Vida is een populaire uitdrukking die dagelijks gebruikt wordt door de Costa Ricanen. Puur Leven is de letterlijke vertaling maar met Pura Vida wordt vooral bedoeld dat je moet genieten van het moment en je vooral niet te veel zorgen moet maken om onbelangrijke zaken.

Het leven in Costa Rica, dat is het leven!

De grote variatie in ecosystemen zorgt voor veel variatie in de vegetatie en het dierenleven. Costa Rica is bovenal een vogelparadijs.

Pura Vida!

Pura Vida is a popular expression used daily by Costa Ricans. Pure Life is the literal translation but with Pura Vida it is mainly meant that you should enjoy the moment and you should not worry too much about unimportant matters.

Life in Costa Rica, that's life!

The large variation in ecosystems ensures a great variety of vegetation and animal life. Costa Rica is above all a bird paradise.

Pura Vida!

Mobirise

© Copyright 2018 Leo Verzijl - All Rights Reserved
Contact - Email: websiteleoverzijl@gmail.com